पार्वतीकुण्ड गापाको नाम परिवर्तन

धुन्चे, रसुवाको पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन भएको छ । पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभाले पालिकाको नाम 'आमाछोदिङ्मो' गाउँपालिका नामाकरण गर्ने र केन्द्र गोल्जुङबेसी कायम गर्ने भनी गरेको निर्णय बमोजिम नामसहित केन्द्र परिवर्तन भएको हो ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त जानकारी गराएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) बमोजिम पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँसभाको सिफारिसमा उक्त नाम र केन्द्र परिवर्तन भएको हो ।

पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाका प्रमुख बुचुङ तामाङको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो गाउँसभाले गाउँपालिकाको नाम तामाङ भाषामा रूपानतरण गरी 'आमाछोदिङ्मो, र केन्द्र गोल्जुङबेसी' राख्नको लागि सिफारिस गरी पठाएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार पौष २४, २०७४ बाट उक्त कार्यान्वयन हुने बताइएको छ ।  स्थानीय तामाङ भाषामा पार्वतीलाई 'आमा' र कुण्डलाई 'छोदिङ्मो' भनिन्छ ।