कालिका गापाको कस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रम

कालिका गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमहरू कस्ता रहेका छन् । बिस्तृतमा हेर्नुहोस् । 

कालिका गाउँपालिका

आ.व. २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमहरु

दीर्घकालीन सोच

कृषि, पशुपंक्षी तथा पर्यटनलाई प्रमुख आर्थिक स्रोतको रुपमा विकास गर्ने ।

कालिका गाउँपालिकालाई सुन्दर तथा समृद्ध गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्ने ।

 

प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरु

आ.व. २०७५/०७६

 

आर्थिक विकास

 

 

१) कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धि नीति

१.१ कृषि समूह तथा कृषि सहकारी मार्फत् कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी लक्षित वर्गको आय आर्जन अभिबृद्धिमा जोड दिइनेछ ।

१.२ स्थानीय सम्भाव्यता, तुलानात्मक लाभ तथा विशेष अवसरहरूको उपयोग गरी कृषक तथा कृषि प्राविधिकहरूको सीप विकासहरु र उपयुक्त कृषि प्रविधि मार्फत कृषिको व्यवसायीकरण र विविधीकरण, सम्बन्धित कृषकको माग/प्रस्तावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी कृषि रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ ।

१.३ कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्नको लागि सिजन अनुसारको बीउ विजन वितरणमा जोड दिइनेछ ।

१.४ उन्नत वीउविजनको लागि गाउँपालिका क्षेत्रभित्र वीउविजन उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।

१.५ भौगोलिक अवस्था अनुसार उपयुक्त फलफूलका विरुवा वितरण तथा उत्पादनमा वीउ विजन संकलन तथा प्रवर्दन केन्द्र स्थापनामा प्राथमिकता दिइनेछ ।

१.६ कृषि तथा पशुपालनमा आधारित कृषि उद्योग स्थापना गर्ने कृषकलाई सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

१.७ दुधबाट बन्ने दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बजारीकरणलाई सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

१.८ कृषि विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी अर्ध–सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्था, विकासका अन्य साझेदारहरू तथा नीजि क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा अनुरूप एकीकृत कृषि कार्यक्रमहरू संचालन गरी कृषि क्षेत्रमा महिलालाई विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ ।

१.९ सडक र बजारको पहुँच भएका क्षेत्रहरूमा बढी मुल्य भएका कृषिजन्य बस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिँदै सहज यातायात पहुँच नभएका क्षेत्रका लागि कम तौल तथा बढी मुल्य हुने कृषिजन्य बस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।

१.१० सम्भाव्यताका आधारमा बाली तथा पशुपंक्षी विशेषका पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरी सोही अनुसार खाद्यान्न, तरकारी, दुध, फलफूल, नगदेवाली, च्याउ, जडिबुटी खेती र मौरीपालन जस्ता कृषि कार्यक्रमहरूलाई व्यावसायीकरण गर्न कृषि समूह, कृषि सहकारी र व्यक्तिगत फर्महरूलाई प्रोत्साहन तथा सामग्रीमा अनुदान दिने नीति लिइनेछ ।

१.११ गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु परियोजना लगायत कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्था एवं अन्य निकायहरूको समन्वय र सहकार्यमा केही वडाका केही क्षेत्र पहिचान गरी अर्गानिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कालिका गाउँपालिकालाई आर्गानिक खेती उन्मुख गाउँपालिकाको रूपमा विकास गरिदै लगिनेछ ।

१.१२ पशु स्वास्थ्य सेवामा विस्तार, नश्ल सुधार (कृत्रिम गर्भाधान तथा प्राकृतिक गर्भाधान), पशु आहारमा सुधार  र पशु स्वास्थ्य सेवाको लागि प्राविधिक जनशक्तिको परिचालन मार्फत  कालिका गाउँपालिकालाई पशुपालन क्षेत्रको रूपमा विकास गरी मासु, दुध तथा अण्डाका लागि आत्मनिर्भता तर्फ उन्मुख एवं प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१.१३ व्यक्तिगत तथा प्रयोगमा नआएका सार्वजनिक जग्गाहरुमा घाँस विकास कार्यक्रम संचालन तथा घाँसलाई संरक्षण गरी राख्ने प्रविधि कृषकसम्म पु¥याइनेछ । नीजि जग्गा बाँझो नराख्न जडिबुटी, फलफूल तथा अन्य घाँस रोपण गरी आय आर्जन गर्ने, बाँझो राखेमा जरिवाना गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१.१४ कृषकहरुको बजार सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि एक सुविधा सम्पन्न शीत भण्डार निर्माणका लागि अन्य क्षेत्रसँग साझेदारी गरी प्रकृया अघि बढाइने छ ।

१.१५ व्यावसायिक पशुपालनको प्रवर्दन गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने, कृषकको हितलाई ध्यान दिदै अनिवार्य पशु बीमाको नीति लिइनेछ । यस कार्यमा बीमा गर्न चाहने कृषकहरुको सहयोगको लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।

१.१६ कृषि तथा पशु स्वास्थ्य शिविर जनचेतनामूलक गोष्ठी मार्फत् जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि घुम्ती सेवा तथा शिविरहरुको आयोजना गरिनेछ ।

१.१७ व्यावसाय उन्मुख कृषक तथा पशुपालकहरुलाई देशका विभिन्न भागमा उपलब्ध प्रविधिको जानकारी गराउन तालिम तथा अध्ययन भ्रमण गराउने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

१.१८ कृषि क्षेत्रमा कृषि मेला र प्रदर्शनीको आयोजना गरी उत्कृष्ट कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था लिइनेछ ।

१.१९ गाँउपालिका क्षेत्रभित्र दुग्ध उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा दुग्ध डेरीलाई व्यवस्थित गरि कालिकास्थानमा रहेको दुग्ध गाउँ गाउँमा संकलन केन्द्र स्थापना र थप डेरी स्थापनामा जोड दिदैं किसान र डेरी संचालक बीच छलफल गराई गाँउपालिकाले मुल्य निर्धारणमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

१.२० किसानको कृषि उत्पादन क्षमता अभिबृद्धि तथा सहज कृषि कार्य सम्पादन गरी उत्पादकत्व बढाउनको लागि ५०% अनुदानमा कृषि उपकरण पशुपंक्षी गोठ/खोर निर्माण लगायत कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

१.२१ लोपोन्मुख पशुपंक्षीको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्दन गर्ने नीति लिइनेछ ।

 

२) उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी नीति

२.१ उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न जोड दिइनेछ । गाउँपालिकाभित्र रहेका उद्योगहरुलाई एकीकृत रुपमा पूर्वाधार लगायतका सेवा उपलब्ध गराउन औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

२.२ स्थानीय स्रोत एवं सीपको उपयोग गरी लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको स्थापनामा जोड दिइनेछ ।

२.३ सबै पसलहरुमा बिक्री हुने सामानको मूल्य सूचि राखी मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बेला बेलामा अनुगमन गरी गुणस्तरहीन मिति सकिएको सामानको बिक्री वितरण गर्नेलार्ई कारवाहीको दायरामा ल्याई नियमानुसार कारवाहीगरिनेछ ।

२.४ घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्दनको लागि अनुदान व्यवस्था गरिनेछ ।

 

३) पर्यटन विकास सम्बन्धी नीति

३.१ पवित्र स्थल कालिका क्षेत्रलाई गाउँपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्दै राष्ट्रियस्तरको पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गराउन पहल गर्ने नीति लिइनेछ ।

३.२ कालिका गाउँपालिका भित्र पर्ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सम्पदाहरूको अध्ययन अनुसान्धान गरी संरक्षण तथा प्रवर्दन गर्ने नीति लिइनेछ ।

३.३ पर्यटकीय स्थल मार्ग र वरीपरीको क्षेत्रमा होम स्टे/पाहुना घर निर्माण गर्ने र पर्यटकमैत्री गाउँपालिका बनाउन पहल गरिनेछ ।

३.४ पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा होटल, लज, रिर्सोट खोल्न नीजि–सार्वजनिक साझेदारीमा पर्यटकीय स्थलहरूको प्राकृतिक सौन्दर्यतामा खलल पु¥याउन नदिने र  स्वच्छता तथा सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक पहल गर्ने नीति लिइने छ ।

३.५ स्याउबारी क्षेत्रमा व्यवस्थित पिकनिक पार्क निर्माण गर्नको लागि गुरुयोजना तयार गर्ने र मिनी चिडियाघरको स्थापनाको लागि आवश्यक कार्य थालनी गरिनेछ ।

३.६ परम्परागत मूल्य र मान्यताका सांस्कृतिक रीतिरिवाजको संरक्षण र सम्वर्दनका कार्यहरु गर्ने नीति लिइनेछ ।

३.७ कालिका गाउँपालिकालाई अर्गानिक खाना पाइने क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै पर्यटक आकर्षण गरिनेछ ।

३.८ कालिकास्थान, स्याउवारी, लोकिलहुँदै गोसाइकुण्डसम्म पुग्ने पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणमा जोड दिइनेछ ।

३.९ पर्यटक आर्कषण र सहज पँहुचको लागि कालिका क्षेत्र भित्रको मुख्य पर्यटकी/धार्मिक स्थलसम्म केवलकार सञ्चालन गर्न नीजि क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने नीति लिइनेछ ।

 

४) सहकारी सम्बन्धी नीति

४.१ सहकारी संस्थालाई कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जाजस्ता प्रत्यक्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।

४.२ सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न गाउँपालिकाभित्र रहेका सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

४.३ सहकारीमा आवद्द विपन्न महिला, सीमान्तकृत गरीब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन तथा पिछडिएको समुदाय र श्रमिकलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा व्यावसाय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिईने छ ।

४.४ सरकारी, सहकारी र नीजि लगानीबाट समृद्द कालिका गाउँपालिका निर्माण गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै लगानीमैत्री कालिका गाउँपालिका बनाउन पहल गरिनेछ ।

४.५ सहकारीहरुलाई सुपथ मूल्य पसल खोल्ने व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।

 

५) वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति :

५.१ वित्तीय क्षेत्रको समावेशी तथा दिगो विकास र विस्तार गर्न एवम् स्थायित्व कायम गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक ध्यान दिइनेछ ।

५.२ उत्पादनशील क्षेत्र तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा विस्तार तथा उत्पादनमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय साधनको उपयोग मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारको वातावरण तयार गर्ने ।

५.३ गाउँपालिकाभित्र रहेका गाउँका कुना–कुनासम्म बैंकको सेवा दिनको लागि बैंकहरुसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

५.४ गाउँपालिकाबाट दिइने भुक्तानी र प्राप्त हुने आम्दानीलाई व्यवस्थित बनाउन बैंकिङ्ग प्रणालीबाट मात्र आम्दानी र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।

५.५ संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहले उठाउन पाउने कर, शुल्क, दस्तुर कडाइका साथ लागू गरी कालिका गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउँदै लैजाने र घर जग्गा, घरधुरी तथा मालपोत कर विस्थापन गरी एकीकृत सम्पत्ति करको व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

 

 

सामाजिक विकास

 

१) शिक्षा सम्बन्धी नीति

१.१ विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षालाई गाउँवासीको पहुँचमा पु¥याउन कम्तीमा एउटा प्रयोगशालासहितको विज्ञान तथा प्राविधिक विद्यालयको स्थापनामा जोड दिइनेछ ।

१.२ कालिका गाउँपालिकाको समग्र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्दिका लागि गाउँपालिका शिक्षा योजना निर्माण गरी कार्यन्वयन गरिनेछ । साथै अनौपचारिक शिक्षा मार्फत् पूर्ण साक्षरता दर बढाइनेछ ।

१.३ विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी, सबै भन्दा राम्रो विद्यालय, सबैभन्दा उच्च दरमा विद्यार्थीहरू उतीर्ण गराउन सफल विद्यालय र विषयगत शिक्षकहरूलाई गत वर्ष झैं पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ ।  

१.४ प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय स्तरमा भएका बालविकास केन्द्रहरूलाई सक्षम, प्रभावकारी र कार्यमूलक बनाइनेछ ।  

१.५ साक्षर नेपाली अभियानलाई पुरा गर्नका लागि पूर्ण साक्षर गाँउपालिकाका रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गरिनेछ ।

१.६ आधुनिक शिक्षाको अभिवृद्दि गर्दै सरोकारवाला निकायहरूसंगको समन्वय र सहकार्यमा विद्यालय स्तरमा सूचना प्रविधिको पहँुच अभिवृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ ।

१.८ प्राविधिक तथा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट छात्रछात्रालाई छात्रबृत्तिको व्यवस्था मिलाउने ।

१.९ कालिका हिमालय क्याम्पसलाई स्तरोन्नती गरी स्नाकोत्तरसम्म अध्ययनको लागि सम्बन्धन लिई सञ्चालन गर्न गत वर्ष पूर्वाधारमा सहयोग गरिएको र यस वर्ष समेत बजेट सहितको सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१.१० गाउँपालिका भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा बालविकास कक्षाको सुरुवात गरी कक्षा १ बाट नै अंग्रेजी भाषाको पठन पाठन शुरु गरिने नीति लिइनेछ ।

१.११ सबै विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि पहुँचको व्यवस्था मिलाउने नीति लिइनेछ ।

१.१२ विद्यालय बाहिर रहेका ५–१४ बर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा पु¥याइनेछ ।

१.१३ बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताहरुको क्षमता विकासको नीति लिइनेछ ।

 

२) स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति

२.१ सबैलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि यस गाउँपालिका अन्तरर्गत सञ्चालित सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ ।

२.२ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका यस गाउँपालिकाका बस्ती तथा जनसमुदायको पहिचान गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवालाई घुम्ती वा विशेष शिविर मार्फत् सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

२.३ अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति गरीब, असाहय, जेष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र एकल महिलाहरुलाई यस गाउँपालिका अन्तरर्गत उपलब्ध हुने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने नीति लिइनेछ ।

२.४ यस गाउँपालिका भित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको समय सापेक्ष स्तरोन्नति, सेवामा विशिष्टिकरण लगायत आवश्यकता अनुसार थप स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्र्न सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ ।

२.५ नेपाल सरकारबाट हाल प्राथमिकतामा परेका खोप सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, परिवार नियोजन सेवा, नवशिशु तथा एकीकृत बाल रोग व्यवस्थापन सेवा, पोषणलगायतका सेवाहरुलाई प्राथमिकीकरण अनुसार प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२.६ स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत बहुक्षेत्रीय सरोकारको विषय बनाई यस क्षेत्रमा संलग्न सम्पूर्ण सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुलाई साझा रुपमा समन्वय गर्ने गराउने नीति लिइनेछ ।

२.७ संघीय सरकारले अवलम्बन गरेको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा अगाडि बढाई स्वास्थ्य सेवालाई दीगो बनाउने नीति लिइनेछ ।

२.८ स्वास्थ्य जीवनशैलीको लागि फोहोरमैलाको उचित विसर्जन र वातावरणीय सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

२.९ पैसाको अभावमा कोही पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाउँपालिकास्तरीय आकस्मिक स्वास्थ्य कोष खडा गर्ने नीति लिइनेछ ।

२.१० नीजि रुपमा सञ्चालनमा रहेका र स्थापना हुने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गाउँपालिकाको आवश्यकता अनुसारको स्थान तथा क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । त्यस्ता संस्थाले प्रदान गरेका सेवा सम्बन्धमा गाउँपालिकाले आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

२.११ नागरिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने खाद्य पदार्थको विज्ञापन र बजार प्रवर्दनमा निरुत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।

२.१२ आयुर्वेद स्वास्थ्य सबैलाई सर्वसुलभ बनाउनको लागि गाउँपालिकाको केन्द्रको रुपमा रहेको कालिकास्थानबाट समेत आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने नीति लिइनेछ । साथै भदौरेमा सञ्चालनमा रहेको आयुर्वेद औषधालय व्यवस्थित संचालन गर्न भवन निर्माण तथा आवश्यक उपकरणको लागि सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।

२.१३ महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको सेवाको कदर गर्दै सेवा सुविधामा थप सेवा सुविधा बृद्दिको नीति लिइनेछ ।

२.१४ यस गाउँपालिकाको वडा नं. २ मा रहेको सामूदायिक स्वास्थ्य इकाइमा सञ्चालित वर्थिङ सेन्टरलाई स्तरोन्नति गर्दै प्रसुति सेवा केन्द्रको रुपमा विस्तार गरिने छ । साथै जिबजिबे प्रा.स्वा.के. लाई ग्रामीण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न पहल गरिने छ र बेतिनी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइलाई बर्थिङ सेन्टरसहितको इकाइको रुपमा विकास गर्नुकोसाथै वडा नं १ र ४ मा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ तथा खोपकेन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिइने छ । वडानं १ मा रहेको राम्चे स्वास्थ्य चौकीबाट सेवाको पहुँच टाढा भएका बस्तीहरु पहिचान गरी विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्य गराइने नीतिलिइनेछ ।

२.१५ कालिका गाउँपालिकामा यसै वर्ष एउटा एम्बुलेन्स खरिद गरिएको छ एम्बुलेन्सको प्रभावकारी संचालनमा जोड दिई एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न छुट्टै नीति बनाइनेछ ।

 

३ खानेपानी तथा सरसफाइ सरसफाई सम्बन्धी नीति

३.१ व्यक्तिको स्वच्छ खानेपानीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गाउँपालिका भित्रका सबै खानेपानीका मुहानहरूलाई स्वतः गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याई पानीको मुहान र धाराको संरक्षण गरी एक घर एक खानेपानीको धारा निर्माण गर्ने नीति लिइने छ ।

३.२ पानी उपयोगको वैज्ञानिक मान्यताका आधारमा पानी उपयोगलाई प्राथामिकिकरण गरी पहिलो खानेपानी, दोस्रो सिंचाई तेस्रो जलविद्युत् र चौथो औद्योगीकरण तथा मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गरिनेछ ।

३.३ स्वच्छ खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि आयोजना निर्माणको क्रममा नै निश्चित रकम मर्मत सम्भार कोषमा राखी प्रत्येक उपभोक्ताले न्युनतम रकम नियमित जम्मा गर्नु पर्ने नीति लिदैं खानेपानी आयोजनाहरू उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ साथै विगतमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरू उपभोक्ताहरूको सहभागितामा दिगोरूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

३.४ एक घर एक शौचालयको अवधारणालाई कडाइका साथ पालना गराउँदै आफ्नो घर अगाडि आफैले सरसफाइ गर्नुपर्ने अवधारणाको विकास गरिनेछ ।

३.५ पूर्ण सरसफाइको सूचक तयार गरी सफा र नमूना घर घोषणा गरी निश्चित मापदण्ड पुगेका घरहरुलाई गैरसरकारी संस्थाको साझेदारीमा पुरस्कृत गरिने नीति लिइनेछ ।

३.६ कालिका गाउँपालिकालाई स्वच्छ गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गर्न जसले फोहोर गरेको हो, उसैले सफाई गर्नुपर्ने नीति अनुसार सार्वजनिक स्थानमा फोहोर गरेमा दण्ड जरीवाना गर्ने र प्लाष्टिक विहीन गाउँपालिका निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढाइने छ ।

३.७ पानीका मुहान संरक्षणका साथै पानीका स्रोतको सञ्चिती बढाउन पहल गरिने छ ।

३.८ मानिसको बढी आवागमन हुने स्थान वा सार्वजनिक स्थल र बजार क्षेत्रमा गैर सरकारी संस्था समेतको सहयोगमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने नीति लिइनेछ । यसका लागि विभिन्न सहयोगी निकायसंग साझेदारी गरिने छ ।

३.९ उपयोग/उपभोग भई खेर जाने पानीको सही प्रयोगको लागि जनचेतना अभिवृद्दिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

३.१० सबै नागरिकको सामूहिक पहलबाट मात्र गाउँपालिकाको सरसफाइ तथा सौन्दर्यता अभिवृद्दि हुने हुँदा हरेक वर्ष सरसफाइ सप्ताहको आयोजना गरिनेछ ।

३.११ पालिकाभरी लिफ्टिङ खानेपानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरि योजना सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

 

४) संस्कृति प्रवर्दन सम्बन्धी नीति

४.१ वडा नं. १ मा तामाङ समुदायको समेत बाहुल्यता रहेको हुँदा सो समुदायको संस्कृति संरक्षण र सम्वर्दन हुने गरी तामाङ संग्रहालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

४.२ गाउँ पालिका क्षेत्रभित्र रहेका मौलिक तथा प्राचीन संस्कृति प्रवर्दनका कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

४.३ कालिका गाउँपालिकाभित्र किरिया घरहरुको निर्माण गर्न सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।

४.४ गाँउपालिका क्षेत्रभित्र रहेका मठ, मन्दिर, गुम्बा र चर्चको पहिचान गरी संरक्षण र संम्वर्दन गरिनेछ ।

५) खेलकुद तथा मनोरञ्जन सम्बन्धी नीति

५.१ गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानहरूमा निर्माण गरिएका खेल मैदानहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै क्रमशः राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको खेल मैदान निर्माण गरिनेछ । साथै ५ वटै वडामा खेलकुद मैदानको स्थापनामा प्राथमिकता दिइनेछ ।

५.२ गाउँपालिकास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गाउँ खेलकुद विकास समिति गठन गरी गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

५.३ सडकको मापदण्ड पुगेका सडकको सौन्दर्य बढाउन सडक छेउ वा उपयुक्त स्थानमा फूलका बँगैचा निर्माण गर्दै सौर्य वत्ती जडान तथा यात्रु प्रतिक्षालय निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।

 

६. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति

६.१ विकास आयोजनाहरूको कार्यन्वयनमा महिला सहभागिता तथा नेतृत्व सुनिश्चितता कायम गर्नको लागि महिला मात्र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी रहेको योजनाहरुमा कन्टेन्जेन्सी बापतको रकम नकाटिने व्यवस्था गरिनेछ ।

६.२ निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता बढाउन, महिला विरुद्द हुने सबै प्रकारका विभेद रोक्न र लैगिंक सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति अनुरूप महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

६.३ लैगिंक हिंसा र मानव वेचविखन जस्ता सामाजिक अपराध जन्य कार्यलाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ । साथै भुमिमा महिलाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने नीति कार्यन्वयन गराउन संयुक्त पुर्जा बनाउन उत्प्रेरित गरिने छ ।

६.४ बालमैत्री पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै नेपाल सरकारले ल्याएको बाल मैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा अनुरूप स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरूको समन्वयमा बालश्रम मुक्त कालिका गाउँपालिका बनाउने नीति लिइनेछ।

६.५ बालबालिकाहरूको पोषण, हेरचाह बालश्रम न्युनीकरण तथा असाहय बालबालिकाको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ ।

६.५ जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा हुने छुवाछुत, भेदभाव र विभेदहरूलाई न्युनीकरण गर्दै विभेदमुक्त कालिका गाउँपालिका निर्माण गर्ने नीति लिइने छ ।

६.६ गाउँपालिकाले संचालन गर्ने कार्यक्रमहरुमा आदिबासी जनजाति, दलित र अपाङ्गगता भएका समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै लक्षित वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिको लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

६.७ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै वास्तविक तथ्यांङ्क संकलन गरी विभिन्न सहयोगी संस्था समेतको सहयोगमा समुदायमा आधारित पुनस्थापना गृह निर्माण कार्य अगाडि बढाउने नीति लिइनेछ ।

६.८ जेष्ठ नागरिकहरूका लागि वृद्दाश्रम स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ । साथै गाउँपालिका केन्द्रमा बृद्दबृद्दा आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिइने छ ।

६.९ गाउँपालिका क्षेत्रमा अब बन्ने सरकारी संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाउने नीति लिइनेछ ।

६.१० सामाजिक रूपान्तरण मार्फत गरिबी न्युनीकरणलाई सहयोग पु¥याउन आर्थिक तथा समाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदाय तथा अल्पसंख्यकको आवाज अभिबृद्दि गर्न र सेवा प्रवाहमा उनीहरूका पहुँच अभिबृद्दि गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६.११ विशेष चाडपर्व, दिवस तथा अवसरहरुमा महिला सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

६.१२ वृद्दबृद्दा र अपाङ्ग, असाहयलाई कार्डको व्यवस्था गरी गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ ।

६.१३ सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा लैङिगकमैत्री शौचालय निर्माणमा जोड दिने नीति लिइनेछ ।

पूर्वाधार विकास

 

 १) स्थानीय सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल तथा पूर्वाधार सम्बन्धी नीति

१.१ कालिका गाउँपालिकाको सबै वडा केन्द्र जोड्ने सडकलाई आगामी ५ वर्ष भित्र कालोपत्रे बनाउने र बाँकी सबै सडकलाई सर्वयाम बनाइनुका साथै नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने भन्दा पनि पुराना सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने प्राथमिकता दिइनेछ ।

१.२ सडकहरुको नियमत सञ्चालनको लागि आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ ।

१.३ सबै प्रकारका सडकहरूको नक्शाङ्कन गरी राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सडकहरूको क्षेत्र निर्धारण गरी निर्माण गरिनेछ ।

१.४ गाउँपालिकाले लगानी र फरफारक गर्नु पर्ने सबै सडक मार्गहरू, कम्तीमा ४ मिटर चौडाइको हुनु पर्ने नीति लिइने छ  ।

१.५ स्थानीय जनता तथा उपभोक्ताको समेत सहभागितामा स्थानीय पूर्वाधारहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१.६ राजमार्ग लगायतका सडकमा व्यक्तिगत वा व्यापारिक सामान राख्ने, फोहोर पानी बगाउने गाउँपालिकाले नतोकेको क्षेत्रमा गाडा वा अन्य कुनै साधनमा व्यापारिक सामान बिक्री गर्न र चौपाया, तथा कुखुरा लगायतका वस्तु छाडा  भई सवारीद्वारा किचिन गएमा सो को क्षतिपूर्ति सवारी धनी, मजदुर वा सवारी सम्बद्द व्यक्तिले कुनै क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने  नीति लिइनेछ ।

१.७ सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्नेछ र सो कार्य गर्दा रूख तथा वनस्पति मासिन गएमा सडक वा संरचना वरपर नोक्सान भएको वनस्पति सार्नुपर्ने नीति लिइनेछ ।

१.८ सडकमा वर्षाको समयमा पहिरोले दुख दिइरहने क्षेत्रमा बायो इञ्जिनियरिङ्गलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

१.९ यस गाँउपालिकाभित्र पर्ने पासाङल्हामु राजमार्गलगायतका स्थानमा गएका ठूला पहिरो नियन्त्रण गर्न र पहिरोलाई जनताको सहभागितामा रोकथाम गर्न आवश्यकता अनुसार सरोकार समितिहरु गठन गरी सम्बन्धित निकायमा दवाव समेत् सृजना गरिनेछ ।

१.१० व्यक्तिगत जग्गामा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निरुत्साहन गरिनेछ । त्यस्ता व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरुमा गाउँपालिकाको बजेटबाट सञ्चालन हुनेगरी योजना तर्जुमा भएको भए सो जग्गा सार्वजनिक संस्था वा समितिको नाममा नामसारी नभई योजना सम्झौता तथा भुक्तानी नगर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

 

२) सिञ्चाई सम्बन्धी नीति

२.१ कालिका गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सिञ्चित क्षेत्र बृद्दि गरिनुका साथै जलश्रोतको बहुउद्देश्यीय प्रयोगमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

२.२ आकाशे पानी सङ्कलन, भण्डारण तथा प्रभावकारी उपयोग प्रविधिको विस्तार गर्दै सीमान्त कृषि भूमि एवम् पानीको न्यून स्रोत भएका क्षेत्रमा थोपा, फोहोरा जस्ता प्रविधि उपयोग गरिनेछ ।

 

३) भवन तथा सहरी विकास सम्बन्धी नीति

३.१ सरकारी सेवालाई एकीकृत, सुलभ र सहज बनाउन एकीकृत प्रशासनिक क्लस्टर तथा भवनको विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।

३.२ भवन निर्माण सम्बन्धी संघीय सरकारले तयार गरेको मापदण्ड तथा संहिताको पालना गर्दै गाउँपालिकाभित्र बन्ने घरहरुको नक्सापासको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

३.३ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका घरहरुको अभिलेख तयार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

३.४ कालिका गाउँपालिका केन्द्र वरिपरि निर्माण हुने सानो शहरको डिजाइन गरी सुन्दर शहर निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ । गाउँपालिकाको र ५ ओटै वडाहरुको आफ्नै कार्यालय भवन बनाउन पहल गरिनेछ । यस वर्ष कम्तीमा एउटा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिने छ । साथै गाँउपालिका भित्र रहेका सामुदायिक भवनहरुको पुननिर्माण तथा मर्मत सम्भारमा जोड दिइनेछ ।

३.५ सार्वजनिक स्थानमा संघ संस्थाले निर्माण गरेका र गर्ने भवनमा गाउँपालिकाको स्वामित्व स्थापित गर्ने नीति लिइनेछ ।

 

४) उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् (वैकल्पिक उर्जा समेत) सम्बन्धी नीति

४.१ ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणको विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिँदै समुदायमा आधारित विद्युत् उत्पादन प्रणाली, नवीकरणीय तथा बैकल्पिक उर्जा उत्पादन र प्रवर्दनलाई जोड दिइनेछ ।

४.२ गाउँपालिकाको आर्थिक उन्नति र उर्जा संकटलाई न्युनीकरण गर्न गाउँपालिकाको मातहतमा रहने गरी उर्जा उत्पादनका लागि नीजि सार्वजनिक साझेदारीमा लगानीलाई प्रथामिकता दिने नीति लिइनेछ । सबै प्रकारका विद्युत् आयोजनाहरूमा जनताको लगानी अभिबृद्दि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

४.३ बायोग्यास, सुधारिएको चुल्होको व्यापक प्रवर्दन तथा विस्तार गर्न घरायसी बायोग्यास प्लान्ट सुधारिएको चुलो जडान गर्ने नीति लिइनेछ ।

४.४ जलविद्युत्को अत्यन्त सम्भावना भएको जिल्ला भएको कारण गाउँपालिका आफैले र नीजि वा अन्य क्षेत्रसंग सहकार्य गरी जलविद्युतमा लगानी गर्ने नीति लिइनेछ ।

 

५ सञ्चार सम्बन्धी नीति

५.१ गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको गुणस्तर बढाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनुको साथै टेलिफोन लाइन विस्तारका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

५.२ कालिका गाउँपालिकाको कार्यालय परिसर तथा गाउँपालिकाले बजार तथा सार्वजनिक रुपमा मानिसको जमघट हुने स्थान पिकनिक स्पोर्ट, अस्पताल, विद्यालय वरपर फ्रि वाइफाई सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

५.३ सबै वडा कार्यालयमा इन्टरनेट पहुँच पु¥याई व्यक्तिगत घटना अनलाइन दर्ता गर्ने र त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवाको सम्बन्धमा जानकारी र रिपोर्टिङ्ग नियमित गाउँपालिका र सम्बन्धित निकायमा पु¥याउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।

५.४ गाउँपालिकाले आफै एफ.एम. सञ्चालन गर्न गृहकार्य थाल्नुका साथै हाललाई यस क्षेत्र भित्र रहेका एफ.एम.सेवा तथा अन्य सञ्चार माध्यमको विकासलाई अगाडि बढाउँदै व्यावसायिक बनाउने तर्फ प्रोत्साहित गरिनेछ ।

५.५ राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता मार्फत अनुगमन, सार्वजनिकरण तथा पारदर्शिता कायम गर्ने नीति लिइनेछ । साथै गाउँपालिकाको गतिविधिहरुलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा सजिलै पु¥याउन रेडियो मार्फत आफ्ना गतिविधीलाई कार्यक्रम मार्फत प्रसारण गरिनेछ ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

 

१) वन तथा भूसंरक्षण सम्बन्धी नीति

१.१ पुनः नविकरणीय वन स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोगबाट स्थानीय समुदायको सहभागिता अभिबृद्दि गर्दै वन पैदावरबाट प्राप्त राजश्वले गाउँपालिकाको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याइनेछ ।  

१.२ वनलाई आर्थिक तथा वातावरणमैत्री बनाउन बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्न तथा वनजन्य उद्योगहरू स्थापनालाई नीतिगत रूपमा खुकुलो बनाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ ।

१.३ गाउँपालिकामा कम्तिमा एउटा नर्सरी स्थापना गरी वन विकास तथा सडक, नदी र सार्वजनिक जग्गाहरूमा सरोकारवाला निकायहरूको साझोदारीमा वृक्षारोपण गरिनेछ र नीजि वन लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१.४ संकटापूर्ण अवस्थामा पुगेका जडीबुटी तथा वन–वनस्पतिहरूको संरक्षण, जैविक विविधताका हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्र (Biodiversity Hot Spot) को पहिचान तथा संरक्षण, जैविक विविधता अभिलेखीकरण सम्बन्धि कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ ।

१.५ जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न विकासका सबै चरणहरुमा विकास योजनालाई वातावरण मैत्री बनाउँदै लैजान सरोकारवालहरूको ध्यानाकर्षण गराइनेछ । रेड प्लस कार्वन सञ्चितबाट यो गाउँपालिकाले अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरिनेछ ।

  • , अति गरिव, महिला घरमूली भएका दलित तथा जनजातिलाई प्राथमिकता दिई वन समूह गठन गर्ने, वन हस्तान्तरण गर्ने र आयमुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।  

१.७ भू –क्षय तथा प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणबाट संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा प्रकोपको जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न प्रकोप व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा जोड दिइनेछ ।

१.८ सक्रिय/निश्क्रिय रहेका सामुदायिक वनहरुलाई वन सम्बद्द विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी सक्रिय सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

१.१० गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक वनहरुको नक्साङ्कनको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

 

२) वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीति

२.१ विकास निर्माणका हरेका क्रियाकलापमा वातावरण संरक्षणलाई विशेष महत्व दिइनेछ ।

२.२ सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने तथा उपयुक्त स्थानमा लाई पार्कको रुपमा समेत विकास गरिने नीति लिइनेछ ।

२.३ बजार क्षेत्रको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुको साथै ढल निकासको व्यवस्था गरी बजारबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने छुटयाई नकुहिने फोहोरको उचित विसर्जनको लागि डम्पिङ्ग साइटको व्यवस्था गरिनेछ ।

२.४ जलवायु परिवर्तनको असरबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्न विभिन्न निकायको सहकार्यमा आवश्यक नीति लिइनेछ ।

 

३) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति

३.१ लाभग्राहीको सूचिमा नाम नपरेका भूकम्प पीडित परिवारको एकिन गरी नयाँ घर बनाउन अनुदानको लागि समन्वय एवं सिफारिस एवं आवश्यक पहल समेत गर्दै पुननिर्माण लाभग्राहीहरुको आगामी २ वर्ष भित्र भूकम्प प्रतिरोधी र व्यवस्थित घर निर्माण गरिसक्ने गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

३.२ भुकम्प पीडित परिवारलाई स्थापित गर्नका लागि विभिन्न संघ संस्थासँग मिले वा साझेदारीमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।

३.३ गाँउपालिकाभित्र आकस्मिक रुपमा प्रकोपहरु वा कुनै कारणले पुगेको क्षतिको तत्काल राहत प्रदान गर्ने मर्मत गर्न एक मर्मत सम्भार कोषको स्थापना भई गाउँपालिकाबाट रकम जम्मा गरिसकेको र सो को लागि यस बर्ष समेत बजेट व्यवस्था गरिनुको साथै आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन

 

१) सामान्य सेवा सम्बन्धी नीति

१.१ गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय, समावेशी एवम् सहज बनाउन विद्युतीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरी प्रशासनिक कार्यविधिलाई सरलीकरण र सङ्क्षेपीकरण गरिनेछ ।

१.२ सेवाप्रवाहलाई जनमुखी र सेवामूलक बनाउन क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ ।

१.३ प्रत्येक कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गरी कार्यविवरणको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र पुरस्कार तथा दण्डको नीति लिइनेछ । साथै कार्यरत कर्मचारी मध्ये वार्षिक रुपमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारी पहिचान गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१.४ दोहोरो सुविधा लिने प्रचलनलाई क्रमशः निरुत्साहन गरिनेछ तर कामको चाप हेरी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ । साथै बढी समय कार्यालयको काममा खटिए बापत अतिरिक्त समय भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।

१.५ सुशासनका आधारभूत पक्षहरू उत्तरदायित्व, जवाफदेयिहता, पारदर्शीता, जनसहभागीता र सामाजिक भावनालाई प्रवर्दन गर्दै सेवाग्राहीहरूलाई सुशानसनको अनुभूति दिलाउन गाउँपालिका तथा वडाहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी गराईने छ ।

१.६ गाउँपालिकाबाट संचालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न र सवै वडाहरुबाट सम्पादन गरिने कामलाई एकरुपता कायम गर्न कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि वनाई लागू गरिने छ ।

१.७ समय समयमा घुम्ती सेवाको माध्यमबाट सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पु¥याइनेछ ।

१.८ नमूनाका रुपमा चिनिएका स्थानीय तहको अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गरी अन्य स्थानीय तहले गरेको असल अभ्यासलाई यस गाउँपालिकामा पनि व्यवहारमा उतारिनेछ ।

१.९ गाउँपालिकाका गतिविधि तथा सेवा प्रवाहमा नागरिक चासो जवाफदेहिता अभिवृद्धिको लागि आवधिक रुपमा प्रेस भेटघाट, सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।

 

२) सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति

२.१ गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवालाई छरितो रुपमा सम्पादन गर्न सूचना प्रविधिको उपयोगमा र सो को सही उपयोगको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

२.२ कर्मचारीको उपस्थितलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न इ–हाजिरीको व्यवस्था गरिनेछ ।

२.३ गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा तथा गाउँपालिकाको गतिविधिलाई वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गरी आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न फारामहरु समेत वेवसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

 

३) पञ्जिकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति

३.१ सूचना प्रविधिको उपयोगबाट पञ्जिकरणको अनलाइन प्रविष्टिीको व्यवस्था गरिनेछ ।

३.२ वडाबाट हुने व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रतिवेदन समयमै वा गाउँपालिका आउने र गाउँपालिकाले पनि तोकिएको अवधिमै सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

 

४) स्थानीय तथ्याङ्क संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति

४.१ गाउँपालिकामा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोगबाट तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गरी नीति निर्माण लगायत यसले सम्पादन गर्ने क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाइनेछ । सो को लागि आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ ।

४.२ गाउँपालिकाको विकास निर्माण तथा स्थितीको यथार्थ विवरण प्राप्त हुने गरी गाउँपालिका स्तरीय पाश्र्वचित्र तयार यसै वर्ष गरिनेछ । यसलाई पालिकाको वेवसाइटमा नियमित अपडेट गरि राखिने छ ।

 

५) सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी नीति

५.१ गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मर्यादित बनाउन आचार संहिता तयार गरी लागू गरिनेछ ।

५.२ गाउँपालिकाले प्रदान गरेको सेवा सुविधामा सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई गर्न आवधिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गरिनेछ । सवै वडा र गाउँपालिकामा सूझाव पेटिका स्थापना गरिने छ ।

५.३ सेवा प्रवाहको बारेमा सूचना दिनको लागि सूचना अधिकारी तोकिने र सेवाको सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउन सहायता कक्षको व्यवस्था गरिनेछ 

विविध

 

१. “आफ्नो गाउँ सुन्दर र समृद्द बनाउँ” भन्ने नीतिका आधारमा सबै वडाहरूले विकास निर्माण कार्यलार्ई अगाडि बढाउने नीति लिइने छ । जस अन्तर्गत वडाहरुमा सञ्चालन हुने गरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न निश्चित सिलिङ्ग तथा बजेट उपलब्ध गराइनेछ ।

२. यस कालिका गाउँपालिकामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूको लगानीलाई एकद्वार प्रणालीका आधारमा प्रोत्साहित गरिनेछ । उक्त संस्थाहरूको कार्यमा हुन सक्ने दोहोरोपन हटाउन, समन्वय र सहकार्य अभिबृद्दि गर्न गाउँपालिबाट हाल सञ्चालन भइरहेको मासिक समन्वय बैठकका अतिरिक्त विशेष संयन्त्र बनाउने नीति लिइनेछ । 

३. गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालित क्रियाकलापहरूको नियमित अनुगमन गरी गैर सरकारी संस्थाहरु समेतको साझेदारीमा बुलेटिन प्रकाशन गरिनेछ ।

४. यस गाउँपालिकाकामा बसोवास गर्ने सुकुम्बासीको पहिचान गरी सुकुम्बासी लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गरिनुका साथै द्वैध स्वमित्व (विर्ता प्रकृतिका) मा रहेका जग्गाहरुलाई किसानको नाममा दर्ता गरिनेछ साथै वैज्ञानिक भूमिसुधारका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

५. उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने उपभोक्ता समितिको माग बमोजिम आगामी बजेटमा योजना तर्जुमालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

६. दिनानुदिन युवा वर्गमा देखिएको दुर्व्यसनीलाई निरुत्साहित गर्न प्रहरी प्रशासन र अन्य संघ संस्थाको सहयोग लिई युवा लक्षित कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

७. सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ । साथे उत्पादनयोग्य सार्वजनिक जमिनमा सामूहिक तथा व्यावसायिक खेती प्रवर्दन गर्न लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिने छ ।

८. गाउँपालिकाबाट सम्पादित कार्यको प्रत्येक चौमासिक समीक्षा गर्दै संचारकर्मीमाझ् सार्वजनिक गर्ने नीति लिइने छ ।

 


कालिका गाँउपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेवा र कार्यका लागि स्थानीय संचित

कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्न बनेको ऐन

 

प्रस्तावनाः कालिका गाँउपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को सेवा र कार्यका लागि स्थानीय संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ वमोजिम कालिका गाउँपालिकाको गाँउसभाले यो ऐन ल्याएको छ ।

 

(१) संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१.१) यस ऐनको नाम कालिका गाँउपालिका विनियोजन ऐन, २०७५ रहको छ ।

(१.२) यो ऐन२०७५ श्रवाण १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

(२) आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकारः

(१) गाँउकार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुका निमित्त अनुसूचि १ मा उल्लेखित चालू खर्च, पुँजिगत खर्च र वित्तिय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु २४,८८,३९,०००/–(अक्षेरुपी चौबीस करोड अठासी लाख उनानचालीस  हजार रुपैंया मात्र) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम संचित कोषबाट खर्च गर्न सकिने छ । साथै सबै कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण अनुसूचि २ बमोजिम हुनेछ ।

३. विनियोजनः

(१) यस ऐन द्धारा संचित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को निमित्त कालिका गाँउ कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरिने छ ।

(२) उपदाफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा वचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा गाँउ कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ । यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न तथा निकाशा र खर्च जनाउन सकिने छ । पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम साँवा भुक्तानी खर्च र व्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ सार्न र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत साँवा भुक्तानी खर्च तर्फ विनियोजित रकम व्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकहरुमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन । तर चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च ब्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिने छ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको दश प्रतिशतभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न परेमा गाँउसभाको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

 

(दफा २ सँग सम्वन्धित)

नेपालको संविधानको धारा २९९ (२) बमोजिम

संचित कोषबाट विनियोजन हुने रकम

तथा

गाउँपालिकाको संचित कोषको विवरण (२०७५/२०७६)

आम्दानीतर्फ

खर्चतर्फ

शीर्षक

रकम

शीर्षक

जम्मा

आ.व. ०७४/०७५ को अ.ल्या.

१३७२६०००.००

चालु

३५८८७०००.००

वडास्तरीय अ.ल्या.

२३५००००.००

शसर्त

११२७४४०००.००

बित्तीय समानीकरण (संघीय सरकार)

७१५०००००.००

पूर्वाधार

४२८५००००.००

शसर्त अनुदान (संघीय सरकार)

८५२०००००.००

आर्थिक विकास

१०००००००.००

राजश्व बाँटफाँड (संघिय सरकार)

३८५५८०००.००

सामाजिक विकास

३२१०००००.००

बित्तीय समानीकरण (प्रदेश सरकार)

७७०३०००.००

वातारवरण तथा विपद् व्यवस्थापन

२०००००.००

शसर्त (प्रदेश सरकार)

२७५४४०००.००

संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह र सुशासन

२८०००००.००

आन्तरिक आम्दानी

२२०००००.००

विविध पूँजिगत

१२२०००००.००

जम्मा

२४८७८१०००.००

 

२४८७८१०००.००

 

चालु तर्फ :

क्र.सं

कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम

विनियोजन रू.

स्रोत

 

आन्तरिक

शसर्त अनुदान

राजश्व बाँटफाँड

 

१.१

पदाधिकारीको सुविधा

३१०००००.००

७०००००.००

 

२४०००००.००

 

१.२

कर्मचारी तलब

१६४४१९३९.००

 

 

१६४४१९३९.००

 

१.३

स्थानीय भत्ता

४३०४६४.००

 

 

४३०४६४.००

 

१.४

महंगी भत्ता

७२००००.००

 

 

७२००००.००

 

१.५

अन्य भत्ता

१००००००.००

 

 

१००००००.००

 

१.६

पोशाक भत्ता

७२००००.००

 

 

७२००००.००

 

१.७

धारा, बिजुली महशुल

५०००००.००

 

 

५०००००.००

 

१.८

सञ्चार महशुल

५०००००.००

 

 

५०००००.००

 

१.९

कार्यालय घर भाडा

८०००००.००

 

 

८०००००.००

 

१.१०

इन्धन

१००००००.००

 

 

१००००००.००

 

१.११

सञ्चालन तथा मर्मत -सवारी साधन, कम्प्युटर आदि

२००००००.००

 

 

२००००००.००

 

१.१२

बिमा

१५००००.००

 

 

१५००००.००

 

१.१३

कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धि खर्च

१५०००००.००

 

 

१५०००००.००

 

१.१४

इन्धन तथा अन्य प्रयोजन

५००००.००

 

 

५००००.००

 

१.१५

निसासको मर्मत सम्भार

१२०००००.००

 

 

१२०००००.००

 

१.१६

अन्य सेवा शुल्क

१५०००००.००

१५०००००.००

 

०.००

 

१.१७

कार्यक्रम खर्च

१२०००००.००

 

 

१२०००००.००

 

१.१८

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन खर्च

२००००००.००

 

 

२००००००.००

 

१.१९

भ्रमण खर्च

१०००००.००

 

 

१०००००.००

 

१.२०

विविध खर्च

५७४५९७.००

 

 

५७४५९७.००

 

१.२१

लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन

४०००००.००

 

 

४०००००.००

 

१.२२

शसर्त अनुदान तर्फको कार्यक्रम

 

 

११२७४४०००.००

०.००

 

 

जम्मा

३५८८७०००.००

२२०००००.००

११२७४४०००.००

३३६८७०००.००

 

 

 

क)

आर्थिक विकास तर्फ

 

९९३००००.००

पशुपंक्षी सेवा तर्फ

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित बजेट

कैफियत

२.१

मेडिकल उपचार सेवा

४०००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.२

सर्जिकल सेवा

९००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.३

आन्तरिक तथा बाह्य परजिबी नियन्त्रण

१५००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.४

बाँझोपन निवारण सेवा

९००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.५

पशुपंक्षी खोप सेवा

१५००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.६

आकष्मिक खोप सेवा

९००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.७

पशुस्वास्थ्य शिबिर

३०००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.८

बाख्रापलनमा ५० प्रतिशत अनुदान

७०००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.९

कुखुरा पालन ५० प्रतिशत अनुदान

१००००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१०

हिउँदेघाँस बीउ वितरण

१०००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.११

बर्खे घाँसको बीउ तथा बेर्ना विरतण

७००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१२

बाख्रापालन तालिम

७००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१३

कुखुरापालन तालिम

 

वित्तीय समानीकरण

२.१४

पशु बिमा सम्बन्धि १ दिने अभिमुखीकरण

६००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१५

व्यवसायिक पशुपंक्षीपालक कृषकलाई बिमामा अनुदान वितरण

२५००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१६

बर्डफ्लु रोग सम्बन्धि १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम

६००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१७

उत्कृष्त पशुपंक्षी पालक कृषक पुरस्कार वितरण

१५००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१८

मेशीनरी औजार खरीद (फ्रिज, ए.आई, कन्टेनर, माईक्रोस्कोप, बढिजो आदि)

२०००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

३९३००००.००

 

 

कृषि विकास तर्फ

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

३.१

तरकारी मिनिकिट वितरण

३२५०००.००

वित्तीय समानीकरण

३.२

अन्नबालीको बीउ वितरण (५० प्रतिशत अनुदान )

२२५०००.००

वित्तीय समानीकरण

३.३

व्यवसायिक तरकारी तथा फलफूल खेतीका लागि (५० प्रतिशत अनुदानमा विरतण)

१२०००००.००

वित्तीय समानीकरण

३.४

आवश्यकता अनुसार विषादी वुतरण (किटनाशक र ढुसीनाशक)

१५००००.००

वित्तीय समानीकरण

३.५

५० प्रतिशत अनुदानमा थोपा सिंचाई वितरण

५५००००.००

वित्तीय समानीकरण

३.६

डिजिटल तराजु खरीद

२५०००.००

वित्तीय समानीकरण

३.७

अनुदान वितरण

६५०००.००

वित्तीय समानीकरण

३.८

माटो जाँचका लागि किटबक्स खरीद

१००००.००

वित्तीय समानीकरण

३.९

अनुदानमा वर्षे फलफूलको विरूवा वितरण (अम्बा, कागती, सुन्तला,  आँप, केरा, अलैंची, खफी, आदि)

१५००००.००

वित्तीय समानीकरण

३.१०

५० प्रतिशत अनुदानमा मौरीको घार वितरण

७५०००.००

वित्तीय समानीकरण

३.११

कृषि मेला तथा कृषक प्रोत्साहन

२२५०००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा विनियोजित रकम

३००००००.००

 

 

पर्यटन

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

४.१

पर्यटन गुरुयोजना निर्माण

१००००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

१००००००.००

 

     

 

५. सहकारी विकास

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

५.१

सहकारी तथ्याङ्क अद्यावधिक

५००००.००

वित्तीय समानीकरण

५.२

सहाकारीका पदाधिकारीका लागि तालिम

२५००००.००

वित्तीय समानीकरण

५.३

अनुगमन तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम

१२००००.००

वित्तीय समानीकरण

५.४

महिला सहकारीका लागि बीउ पूँजी

१८००००.००

वित्तीय समानीकरण

 

जम्मा

६०००००.००

 

       

लघु उद्यम तर्फ

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

६.१

लघु उद्यम कार्यक्रम

१४०००००.००

वित्तीय समानीकरण

 

जम्मा

१४०००००.००

 

 

ख.

सामाजिक विकासतर्फ

३२०५००००

 

शिक्षा र शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रम

 

 

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

१.१

कालिका हिमालय क्याम्पस डिग्री सञ्चालनको लागि सम्बन्धन तथा शिक्षक तलब

१५०००००.००

वित्तीय समानीकरण

१.२

सेतीभूमे मावि कक्षा सञ्चालन सहयोग

४२२०००.००

वित्तीय समानीकरण

१.३

बाल कक्षा सञ्चालन तथा प्रोत्साहन

६०००००.००

वित्तीय समानीकरण

१.४.१

सुत्केरी सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन (आधारभूत तह)

११००००.००

वित्तीय समानीकरण

१.४.२

सुत्केरी सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन (माद्यमिक तह)

९००००.००

वित्तीय समानीकरण

१.५

शैक्षिक प्रोत्साहन

२७८०००.००

वित्तीय समानीकरण

१.६

गापास्तरीय परीक्षा व्यवस्थापन

५००००.००

वित्तीय समानीकरण

१.७

गाउँ शिक्षा विकास योजना निर्माण

१०००००.००

वित्तीय समानीकरण

१.८

शैक्षिक सूचना प्रकाशन (क्यालेण्डर र शिक्षक डायरी)

१५००००.००

वित्तीय समानीकरण

१.९

निरन्तर शिक्षा कक्षा सञ्चालन

१०००००.००

वित्तीय समानीकरण

१.१०

वचत समूहको क्षमता विकास तालिम

५००००.००

वित्तीय समानीकरण

१.११

कम्प्युटर सहयोग (सुन्धरा मावि, सेतीदेवी मावि र मनकामना प्रावि)

२७५०००.००

वित्तीय समानीकरण

१.१२

प्र.अ., शिक्षक र विव्यसको अध्ययन भ्रमण

१०००००.००

वित्तीय समानीकरण

१.१३

शैक्षिक प्रदर्शनी

७५०००.००

वित्तीय समानीकरण

१.१४

अभिभावक शिक्षा

७५०००.००

वित्तीय समानीकरण

१.१५

विव्यास क्षमता विकास

५००००.००

वित्तीय समानीकरण

१.१६

बालक्लब दर्ता, सञ्चालन तथा कार्यक्रम

१५००००.००

वित्तीय समानीकरण

१.१७

बालक्लब क्षमता विकास

७५०००.००

वित्तीय समानीकरण

१.१८

अतिरिक्त क्रियाकलापहरू

१७५०००.००

वित्तीय समानीकरण

१.१९

विषयगत शिक्षक गोष्ठी

७५०००.००

वित्तीय समानीकरण

 

जम्मा

४५०००००.००

 

 

२.

स्वास्थ्य सम्बन्धि

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

२.१

बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

१३०००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.२

सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई म्याचुहल फण्ड

७३३०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.३

राम्चे स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन तथा नियमित सरसफाई

१४७०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.४

विशेषज्ञद्वारा मातृत्व तथा USG सेवा

४४१६००.००

वित्तीय समानीकरण

२.५

निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधी वितरण

१६०००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.६

औजार उपकरण खरीद

१५००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.७

औजार उपकरण मर्मत

५००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.८

फर्निचर तथा फर्निसिङ

१३००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.९

महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका उत्प्रेरणा कार्यक्रम

६३६०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१०

विद्यालय छात्राहरूको महिनावारी सरसफाई

३५०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.११

नियमित रिपोर्टिङ बैठक

६००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१२

मेडिक मोबाईल सञ्चालन तालिम साझेदारी

१०००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१३

एम्बुलेन्स व्यवस्थापन

५००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१४

एकीकृत घुम्ती शिबिर सञ्चालन

४०००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१५

बृहत् विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिबिर

६०००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१६

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेवा साझेदारी

५००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१७

विद्यालय किशोर किशोरी स्वास्थ्य शिक्षा

१५०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१८

पोषण सेवाको तथ्याङ्क विश्लेषण

१५०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.१९

विद्यालय पोषण सम्बन्धि करेसाबारी निर्माण अभिमुखीकरण

३५०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.२०

हजार दिने आमाहरूको सासु बुहारी अन्तर्क्रिया तथा अति गरीब कुपोषित बालबालिका कुपोषण सुधार

६५०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.२१

विद्यालय किशोर किशोरीहरूको लागि आइरन तथा फोलिक एसिड चक्की वितरण

५४०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.२२

नागरिक वडापत्र तथा सूचना बोर्ड

४००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.२३

सचेतना कार्यक्रम (आङ खस्ने)

२५०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.२४

सुरक्षित गर्भपतन सेवा र स्थायी बन्ध्याकरण सेवा प्रोत्साहन

१५०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.२५

हजार दिने महिलाहरूका लागि शुभकामना कार्ड वितरण

४००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.२६

महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूका लागि परिचय पत्र

१००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.२७

निशुल्क PG Test किट उपलब्ध गराउने

२५०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.२८

स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सञ्चार र इन्टर्नेट शुल्क

५००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.२९

इन्धन, मोटरसाइकल मर्मत

४००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.३०

महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका सम्मानजनक बिदाई

५५०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.३१

RRT को लागि आवश्यक सामान व्यवस्थापन

२४४००.००

वित्तीय समानीकरण

२.३२

स्वास्थ्य कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समीक्षा

५००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.३३

एकीकृत सुपरिवेक्षण तथा अनसाईट कोचिङ

९४०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.३४

स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिहरूको बैठक सञ्चालन

६००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.३५

प्रा.स्वा.के. मा एक्सरे सेवाको प्राविधिक व्यवस्थापन

२५५०००.००

वित्तीय समानीकरण

२.३६

निशुल्क स्वास्थ्य सेवा वापतको अनुदान

१०००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.३७

अति बिपन्न- क्यान्सर, मृगौला रोगी तथा दीर्घ रोगी सहयोग

३५००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.३८

जेनेरेटर मर्मत (का.सा.स्वा.ई)

५००००.००

वित्तीय समानीकरण

२.३९

 

 

वित्तीय समानीकरण

 

जम्मा

७९५००००.००

 

 

खानेपानी तथा सिंचाई मर्मत

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

४.१

विभिन्न खापा, सिंचाई मर्मत तथा पाईप खरीद

२००००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

२००००००.००

 

       

खेलकुद तथा मनोरञ्जन

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

५.१

खेलकुद तथा मनोरञ्जन

१८०००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

१८०००००.००

 

       

लैङ्गिक समता तथा समावेशीकरण

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

६.१

लैङ्गिक समता तथा समावेशीकरण

१००००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

१००००००.००

 

       

आयुर्वेद

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

७.१

आयुर्वेदिक औषधी खरीद

५०००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

५०००००.००

 

       

अपाङ्गता सम्बन्धि कार्यक्रम

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

८.१

अपाङ्गता सम्बन्धि कार्यक्रम

१००००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

१००००००.००

 

 

 

 

     

सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थपान

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

९.१

सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थपान

१८०००००.००

वित्तीय समानीकरण

९.२

डम्पिङ साइट निर्माण

६०००००.००

 

जम्मा

२४०००००.००

 

       

१०

युवा सम्बन्धि कार्यक्रम

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

१०.१

युवा सम्बन्धि कार्यक्रम

२००००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

२००००००.००

 

       

११

जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

११.१

जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम

५०००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

५०००००.००

 

       

१२

बालबालिका सम्बन्धि कार्यक्रम

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

१२.१

बालबालिका सम्बन्धि कार्यक्रम

५०००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

५०००००.००

 

       

१३

दलित तथा जनजाति कार्यक्रम

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

१३.१

दलित तथा जनजाति कार्यक्रम

१००००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

१००००००.००

 

       

१४

सुकुम्बासी सम्बन्धि कार्यक्रम

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

१४.१

सुकुम्बासी सम्बन्धि कार्यक्रम

१००००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

१००००००.००

 

       

१५

छात्रबृत्ति कार्यक्रम

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

१५.१

छात्रबृत्ति कार्यक्रम

८०००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

८०००००.००

 

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

 

१.

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

 

 

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

१.१

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

२०००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

२०००००.००

 

 

 

संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह र सुशासन

२९०००००

१.

सामान्य सेवा (सम्पत्ति कर सम्बन्धि)

 

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

१.१

सर्वपक्षीय छलफल

७५०००.००

वित्तीय समानीकरण

१.२

कर सम्बन्धि वडा अध्यक्ष तथा वडा सचिबलाई तालिम

९००००.००

 

१.३

सफ्टवेयर जडान

३०००००.००

 

१.४

करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन

१२५०००.००

 

१.५

सम्पत्ति कर सम्बन्धि फारम छपाई

१५००००.००

 

१.६

कर्मचारीको लागि सफ्टवेयर तालिम

४५०००.००

 

१.७

संदेशमूलक ब्रोसर प्रकाशन तथा वितरण

७५०००.००

 

१.८

मूल्याङ्कन समितिको बैठक तथा अनुगमन

१२००००.००

 

१.९

आन्तरिक आय प्रक्षेपण अध्ययन

५००००.००

 

१.१०

तथ्याङ्क प्रविष्टि (२ जना कर्मचारी व्यवस्था गर्ने)

३०००००.००

 

१.११

विविध भैपरि आउने अत्यावश्यक कार्यक्रम

५००००.००

 

जम्मा

१३८००००.००

 

प्रचारप्रसार तथा सञ्चार

   

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

२.१

प्रचारप्रसार तथा सञ्चार

१५००००.००

वित्तीय समानीकरण

जम्मा

१५००००.००

 

 

सुशासन, सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षण

 

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

३.१

सार्वजनिक सुनुवाई

१५००००.००

वित्तीय समानीकरण

३.२

सामाजिक परीक्षण

५००००.००

 

३.३

कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनका लागि टिम विल्डिङ गोष्ठी

१५००००.००

 

जम्मा

३५००००.००

 

न्यायिक क्षमता विकास

 

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

४.१

न्यायिक समितिको बैठक सञ्चालन

१०००००.००

वित्तीय समानीकरण

४.२

न्यायिक सम्पादन सम्ब्नधि तालिम (कर्मचारी, वडाध्यक्ष तथा अन्य सरोकारवाला)

१५००००.००

 

४.३

अत्यावश्यक फारम छपाई

१५००००.००

 

४.४

कानूनी परामर्श

३२००००.००

 

४.५

मेलमिलापकर्ता तालिम

१०००००.००

 

४.६

न्यायिक समितिको वार्षिक प्रगति तयारी

४००००.००

 

४.७

न्यायिक सचेतना कार्यक्रम

१२००००.००

 

४.८

विविध भैपरि आउने अत्यावश्यक कार्यक्रम

४००००.००

 

जम्मा

१०२००००.००

 

४. वडास्तरमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार

   

४.१

वडा नं १ मा सञ्चालन हुने पूर्वाधार

२७८०००००

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

४.१.१

पलेप सामुदायिक भवनमा सूचना केन्द्र स्थापना

२५००००.००

वित्तीय समानीकरण

४.१.२

सूचना केन्द्र स्थापना (इन्टर्नेट) ग्राङ

२५००००.००

 

४.१.३

तेम्राङ गोरेटो बाटो निर्माण

५०००००.००

 

४.१.४

अम्बुसेबाट बाँदरेसम्म गोरेटोबाटो निर्माण

२०००००.००

 

४.१.५

खानेपानी मर्रमत सम्भार, व्यवस्थापन तथा पाईप खरीद (वडा कार्यालयको निर्णय अनुसार, आवश्यकता बमोजिम सञ्चालन गर्ने )

५३००००.००

 

४.१.६

पलेप सडक सुधार

८०००००.००

 

४.१.७

ग्राङ सडक सुधार

८०००००.००

 

४.१.८

राम्चे-लाङ्सा सडक सुधार

८०००००.००

 

४.१.९

अस्थायी प्रहरी चौकी व्यवस्थापन (उपकरण तथा फर्निचर खरीद)

४०००००.००

 

४.१.१०

सेतीभूमे मावि शिक्षक तलब

४३००००.००

 

४.१.११

भैपरि आउने खर्च

६०००००.००

 

जम्मा

५५६००००.००

 

 

४.२

वडा नं २ मा सञ्चालन हुने पूर्वाधार

 

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

४.२.१

पिपलबोट किरियाघर निर्माण

४५००००.००

वित्तीय समानीकरण

४.२.२

छेदेलिङ गुम्बा निर्माण

४०००००.००

 

४.२.३

आरन ट्रस भवन निर्माण

३५००००.००

 

४.२.४

घुम्तिदेखि नारायणस्थानसम्म गोरेटो बाटो निर्माण

५०००००.००

 

४.२.५

लामाटोलदेखि टासिलिङ गुम्बासम्म गोरेटोबाटो निर्माण

५५००००.००

 

४.२.६

पिपलबोटदेखि चिउरीबोटसम्म गोरेटो बाटो निर्माण

२५००००.००

 

४.२.७

गोम्बुडाँडादेखि नारायणस्थानसम्म गोरेटोबाटो निर्माण

५५००००.००

 

४.२.८

इलाका प्रहरी कार्यालय गेट निर्माण

६००००.००

 

४.२.९

बौद्द सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा फालमे लिङ्गो वितरण

२५००००.००

 

४.२.१०

एड्रा भवनबाट स्वारासम्म गोरेटो बाटो तथा भलेसो निर्माण

५०००००.००

 

४.२.११

चित्रेपानी नारायणस्थानदेखि पाख्रेन टोल जोड्ने कृषि सडक

४०००००.००

 

४.२.१२

वडा कार्यालय फर्निचर तथा उपकरण खरीद

१०००००.००

 

४.२.१३

मर्मत सम्भार

६०००००.००

 

४.२.१४

वडा कार्यालय जग्गा सम्याउने तथा सडक निर्माण

६०००००.००

 

जम्मा

५५६००००.००

 

४.३

वडा नं ३ मा सञ्चालन हुने पूर्वाधार

 

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

४.३.१

महादेव मन्दिर (भोगटिनी) निर्माण

२०००००.००

वित्तीय समानीकरण

४.३.२

मरणघाट चिहानडाँडा-२ पाटी निर्माण

२५००००.००

 

४.३.३

पुनर्उत्थान चर्च भवन निर्माण

२०००००.००

 

४.३.४

तारूके सामुदायिक भवन निर्माण

३०००००.००

 

४.३.५

तल्लो धारापानी काभ्राबोट धारापानी घुम्ती गोरेटोबाटो सिंढी निर्माण

५०००००.००

 

४.३.६

जलेश्वर मन्दिर निर्माण

१५००००.००

 

४.३.७

धारापानी सामुदायिक प्रतिक्षालय स्तरोन्नति

३०००००.००

 

४.३.८

इटपारे-डिखेत-भोर्ले सडक स्तरोन्नति

५०००००.००

 

४.३.९

वेतिनी बुलबुले ऐसेलुधारा सडक स्तरोन्नति

५०००००.००

 

४.३.१०

वेतिनी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई गोरेटोबाटो निर्माण तथा कार्यालय व्यवस्थापन

५०००००.००

 

४.३.११

मगरटोल-माथिल्लो धारापानी सडक स्तरोन्नति

५०००००.००

 

४.३.१२

इटपारे खानेपानी निर्माण

४०००००.००

 

४.३.१३

विद्यालय घेराबार तथा शैक्षिक सामग्री खरीद (सुन्धरा मावि)

१५००००.००

 

४.३.१४

विद्यालय घेराबार तथा शैक्षिक सामग्री खरीद (बच्छलादेवी आवि)

२०००००.००

 

४.३.१५

विद्यालय घेराबार तथा शैक्षिक सामग्री खरीद (मनकामना प्रावि)

५००००.००

 

४.३.१६

पुच्छारघर कटुञ्जे हुँदै दशरथ देवकोटाको घरसम्म गोरेटोबाटो निर्माण

४६००००.००

 

४.३.१७

भैपरि कोष तथा मर्मत सम्भार

४०००००.००

 

जम्मा

५५६००००.००

 

४.४

वडा नं ४ मा सञ्चालन हुने पूर्वाधार

 

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

४.४.१

विपद् व्यवस्थापन कोष

६००००.००

वित्तीय समानीकरण

४.४.२

भैपरि तथा विविध

२०००००.००

 

४.४.३

अम्बासदेखि तल्लो रूप्सेपानी हुँदै माथिल्लो रूप्सेपानीसम्म मेसिनरी बाटो निर्माण

९५००००.००

 

४.४.४

अधिकारी टोलदेखि बिकटोल हुँदै तल्लो रूप्सेपानी सडक स्तरोन्नति

५०००००.००

 

४.४.५

पहराफेददेखि शिब मन्दिरसम्म सडक स्तरोन्नति

३०००००.००

 

४.४.६

तल्लो भदौरे सामुदायिक भवन

३०००००.००

 

४.४.७

देवकोटा टोलदेखि आयुर्वेद हुँदै दाईगरे चौरसम्म सडक स्तरोन्नति

४०००००.००

 

४.४.८

डाँडागाउँ ठाडोबाटो गोरेटो निर्माण

२५००००.००

 

४.४.९

चर्च भवन मर्मत/सम्भार

३०००००.००

 

४.४.१०

धुसेनी ठाडो बाटो निर्माण

२५००००.००

 

४.४.११

भासे ढुङ्गादेखि पँधेरोसम्म ठाडो बाटो निर्माण

२५००००.००

 

४.४.१२

पोखरीडाँडा सामुदायिक खोप केन्द्र कार्पेट, पर्दा

३०००००.००

 

४.४.१३

सेतीदेवी मावि, धुसेनी कम्प्युटर खरीद

१०००००.००

 

४.४.१४

सूर्योदय आवि घेराबार निर्माण

२०००००.००

 

४.४.१५

वडा कार्यालय मेशिनरी औजार खरीद

१०००००.००

 

४.४.१६

पँधेरो खोलादेखि रामेदाई टोलसम्म सडक स्तरोन्नति

१०००००.००

 

४.४.१७

देवकोटा टोल पहिरो नियन्त्रण

२०००००.००

 

४.४.१८

गणेश विष्णु मन्दिर निर्माण

१०००००.००

 

४.४.१९

काब्राबोट मण्डला मन्दिर निर्माण

१०००००.००

 

४.४.२०

सिद्देश्वरी महादेव मन्दिर मर्मत सम्भार

२०००००.००

 

४.४.२१

नयाँबस्तीबाट सडकसम्म मेशीनरी ठाडो बाटो निर्माण

१०००००.००

 

४.४.२२

उपल्लो रूप्सेपानी महिला भवन

३०००००.००

 

जम्मा

५५६००००.००

 

४.५

वडा नं ५ मा सञ्चालन हुने पूर्वाधार

 

क्र.सं

कार्यक्रम

विनियोजित वजेट

कैफियत

४.५.१

नीलकण्ठ नमुना मावि झ्याल, ढोका, फर्निचर

२०००००.००

वित्तीय समानीकरण

४.५.२

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिबजिबे डम्पिङसाईट निर्माण तथा सेफ्टी ट्याङ्की सफाई

२६००००.००

 

४.५.३

PHC भञ्ज्याङ चौतारा सडक स्तरोन्नति

१००००००.००

 

४.५.४

हाप्सीलोडाँडा-ज्याङलाङ-आलडाँडा, लोकिल सडक स्तरोन्नति

४०००००.००

 

४.५.५

गैरीगाउँ-फाँट कृषि सडक

५०००००.००

 

४.५.६

ढाँडकुवा- मानेडाँडा सडक स्तरोन्नति

२०००००.००

 

४.५.७

ढाँड-कोले-डिफाँट सडक स्तरोन्नति

२०००००.००

 

४.५.८

रूप्सेपानी देवकोटा टोल सडक स्तरोन्नति

१०००००.००

 

४.५.९

दाईगरे चौर हुँदै धुसघारी सडक स्तरोन्नति

१०००००.००

 

४.५.१०

सिम्लेखोलादेखि बोर्डिङसम्म गोरेटो बाटो निर्माण

२०००००.००

 

४.५.११

पँधेरूटोल हुँदै ढाँडस्कूलसम्म गोरेटोबाटो निर्माण

२०००००.००

 

४.५.१२

गैरीगाउँ-चौतारा नाला तथा बाटो  सुधार

२०००००.००

 

४.५.१३

पोलिथिन पाइपद्वारा उदाउने ढुङ्गा मूलपानी कटाउने

२५००००.००

 

४.५.१४

पँधेरोखोला कल्भर्ट निर्माण

४०००००.००

 

४.५.१५

आलडाँडा सामुदायिक भवन निर्माण (नियमित)

३०००००.००

 

४.५.१६

हाप्सीलोडाँडा मरणघाट निर्माण (नियमित)

२०००००.००

 

४.५.१७

उत्पन्नेश्वर पुननिर्माण (नियमित)

२०००००.००

 

४.५.१८

भैपरि आउने खर्च

५५००००.००

 

४.५.१९

विपद् व्यवस्थापन कोष

१०००००.००

 

जम्मा

५५६००००.००